उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे, भरतपुर महानगरपालिका चितवन । निर्णयको दफा उतार पठाएको सुचना । निर्वाचन विकास क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धि विवरण पठाएको बारे । यस जिल्लामा संचालित जिल्ला विकास समितिको तर्फका साइट विभाजन अनुसार हुने गरी रु. ५,००,०००। सम्मका योजनाहरुको लागत स्टिमेट, निरीक्षण, मुल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरमा निहित अधिकार तपसिल अनुसारका कर्मचारीमा प्रत्यायोजन गरीएको सुचना । सम्वन्धित क्षेत्रका ऊपभोक्ता समितिले सम्वन्धित क्षेत्रका ईन्जिनियर संग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । आ.व. २०७३/०७४ को मौजुदा सुची || जिल्ला दर रेटहरु २०७३/०७४ | जिविस चितवनको आ.व. २०७३/०७४ को लागि मौजुदा सुचीमा दर्ताको लागि आव्हानको सूचना ||| चितवनस्थित न.पा./उप-महा न.पा. को विस्तृत विवरण आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना | लिलाम बिक्रि सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना |

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि.स.स. बैशाख महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन । चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन 2074-02-07 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.स.स. बैशाख महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन ।
मासिक प्रगति विवरण २०७३ चैत्र । चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४-०१-०७ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मासिक प्रगति विवरण २०७४ चैत्र ।
WBRS प्रगति प्रतिवेदन जि.स.स. चितवन । चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन 2071-12-14 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
WBRS प्रगति प्रतिवेदन जि.स.स. चितवन ।
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७३ जि.स.स. चितवन । चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-11-03 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७३ जि.स.स. चितवन
माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण पठाएको सम्वन्धमा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-११-०१ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मासिक प्रगति विवरण - माघ
मासिक प्रगति विवरण पठाएको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-१०-०५ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको पौष महिनाको मासिक प्रगति विवरण ।
मासिक तथा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण पठाइएको | चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०८-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/०७४ मा जिल्ला विकास समिति चितवन अन्तर्गत विभिन्न शिर्षकबाट संचालित आयोजनाहरुको २०७३ साल कार्तिक महिनाको मासिक तथा चौमासिक प्रगति प्रतिबेदन |
मासिक प्रगति विवरण (२०७३-बैशाख)|| चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०३-०७ सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण पठाएको सम्बन्धमा |
Skip to toolbar