उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे, भरतपुर महानगरपालिका चितवन । निर्णयको दफा उतार पठाएको सुचना । निर्वाचन विकास क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धि विवरण पठाएको बारे । यस जिल्लामा संचालित जिल्ला विकास समितिको तर्फका साइट विभाजन अनुसार हुने गरी रु. ५,००,०००। सम्मका योजनाहरुको लागत स्टिमेट, निरीक्षण, मुल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरमा निहित अधिकार तपसिल अनुसारका कर्मचारीमा प्रत्यायोजन गरीएको सुचना । सम्वन्धित क्षेत्रका ऊपभोक्ता समितिले सम्वन्धित क्षेत्रका ईन्जिनियर संग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । आ.व. २०७३/०७४ को मौजुदा सुची || जिल्ला दर रेटहरु २०७३/०७४ | जिविस चितवनको आ.व. २०७३/०७४ को लागि मौजुदा सुचीमा दर्ताको लागि आव्हानको सूचना ||| चितवनस्थित न.पा./उप-महा न.पा. को विस्तृत विवरण आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना | लिलाम बिक्रि सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना |

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ प्रकाशन २०७२-०६-२१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८
जिल्ला बस्तुगत विवरण प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला बस्तुगत विवरण
जिल्ला दर रेट २०७२्-२०७३ चितवन प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७२्-२०७३ चितवन
जिल्ला जलवायु तथा उर्जा रणनिती प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला जलवायु तथा उर्जा रणनिती
Skip to toolbar