उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे, भरतपुर महानगरपालिका चितवन । निर्णयको दफा उतार पठाएको सुचना । निर्वाचन विकास क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धि विवरण पठाएको बारे । यस जिल्लामा संचालित जिल्ला विकास समितिको तर्फका साइट विभाजन अनुसार हुने गरी रु. ५,००,०००। सम्मका योजनाहरुको लागत स्टिमेट, निरीक्षण, मुल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरमा निहित अधिकार तपसिल अनुसारका कर्मचारीमा प्रत्यायोजन गरीएको सुचना । सम्वन्धित क्षेत्रका ऊपभोक्ता समितिले सम्वन्धित क्षेत्रका ईन्जिनियर संग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । आ.व. २०७३/०७४ को मौजुदा सुची || जिल्ला दर रेटहरु २०७३/०७४ | जिविस चितवनको आ.व. २०७३/०७४ को लागि मौजुदा सुचीमा दर्ताको लागि आव्हानको सूचना ||| चितवनस्थित न.पा./उप-महा न.पा. को विस्तृत विवरण आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना | लिलाम बिक्रि सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना |

अन्य योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा | अन्य योजना तथा परियोजना, जिल्ला योजना २०७३-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा |
योजना छनौटका आधारहरु सार्वजनिकरण गरिएको सम्बन्धमा | अन्य योजना तथा परियोजना २०७२-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना छनौटका आधारहरु सार्वाजनिकरण २०७२ पौष ६ गते
जिल्ला विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३ || अन्य योजना तथा परियोजना २०७३/०३/१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३
आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक सम्बन्धमा अन्य योजना तथा परियोजना २०७२/१२/२१ प्रशासन तथा सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय चितवनले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनलाई कार्य सम्पन्न लगायतका कार्य गर्नुहुन अनुरोध गरेको पत्र |
बार्षिक खरिद योजना अन्य योजना तथा परियोजना २०७२-०२-२३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भरतपुर चितवनको आ.व ०७२/०७३ को लागि स्वीकृत बार्षिक खरिद योजना र बार्षिक कार्यसंचालन तालिका
Skip to toolbar