उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे, भरतपुर महानगरपालिका चितवन । निर्णयको दफा उतार पठाएको सुचना । निर्वाचन विकास क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धि विवरण पठाएको बारे । यस जिल्लामा संचालित जिल्ला विकास समितिको तर्फका साइट विभाजन अनुसार हुने गरी रु. ५,००,०००। सम्मका योजनाहरुको लागत स्टिमेट, निरीक्षण, मुल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरमा निहित अधिकार तपसिल अनुसारका कर्मचारीमा प्रत्यायोजन गरीएको सुचना । सम्वन्धित क्षेत्रका ऊपभोक्ता समितिले सम्वन्धित क्षेत्रका ईन्जिनियर संग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । आ.व. २०७३/०७४ को मौजुदा सुची || जिल्ला दर रेटहरु २०७३/०७४ | जिविस चितवनको आ.व. २०७३/०७४ को लागि मौजुदा सुचीमा दर्ताको लागि आव्हानको सूचना ||| चितवनस्थित न.पा./उप-महा न.पा. को विस्तृत विवरण आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना | लिलाम बिक्रि सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना |

जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा ।।। जिल्ला योजना २०७३-०९-१७ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा | अन्य योजना तथा परियोजना, जिल्ला योजना २०७३-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा |
जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ जिल्ला योजना २०७२-१२-१२ सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गणतन्त्र स्थापना पछि चितवन जिल्लाको नवौं जिल्ला परिषदबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति कार्यक्रम र बजेट |
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजना सम्वन्धमा जिल्ला योजना २०७२/१०/०६ सुचना प्रबिधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का योजनाहरु
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजना सम्वन्धमा जिल्ला योजना २०७२/१०/०८ सुचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ क लागि चितवन जल्ला विकास समितिका योजनाहरु...
जिल्लाको विपद् जोखिम प्रतिकार्य योजना २०७० जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको विपद् जोखिम प्रतिकार्य योजना २०७०
Skip to toolbar