उपभोक्ता समिति गठन गरी पठाउने बारे, भरतपुर महानगरपालिका चितवन । निर्णयको दफा उतार पठाएको सुचना । निर्वाचन विकास क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्वन्धि विवरण पठाएको बारे । यस जिल्लामा संचालित जिल्ला विकास समितिको तर्फका साइट विभाजन अनुसार हुने गरी रु. ५,००,०००। सम्मका योजनाहरुको लागत स्टिमेट, निरीक्षण, मुल्याङ्कन लगायतका कार्यहरु गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरमा निहित अधिकार तपसिल अनुसारका कर्मचारीमा प्रत्यायोजन गरीएको सुचना । सम्वन्धित क्षेत्रका ऊपभोक्ता समितिले सम्वन्धित क्षेत्रका ईन्जिनियर संग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्दछौं । आ.व. २०७३/०७४ को मौजुदा सुची || जिल्ला दर रेटहरु २०७३/०७४ | जिविस चितवनको आ.व. २०७३/०७४ को लागि मौजुदा सुचीमा दर्ताको लागि आव्हानको सूचना ||| चितवनस्थित न.पा./उप-महा न.पा. को विस्तृत विवरण आयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सुचना | लिलाम बिक्रि सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना |

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७३/२०७४ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०४-२५ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७३/२०७४
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७२/२०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-२५ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७२/२०७३
MCPM प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको MCPM प्रतिवेदन २०७२/०७३
जिल्लास्तरीय समिक्षा प्रतिवेदन-२०७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०५-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ को समिक्षा प्रतिवेदन
समिक्षा गोष्ठी २०७३ निर्णयहरु | वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०४-१३ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समिक्षा गोष्ठीका निर्णयहरु |
Skip to toolbar